EU-projektet Godiac


EU-projektet kallas Godiac och står för ”Good practice for dialogue and communication as strategic principles for policing political manifestations in Europe”. Det är ett projekt med 20 partners i elva länder. Sverige är koordinator för projektet. 
Målet är att lära sig mer om hur kommunikation och dialog kan användas. Fältstudier kommer att genomföras i samband med specifika händelser i olika länder i Europa. Vid seminarier diskuteras fältstudieresultaten. Projektet påbörjades i augusti 2010 och avslutas i slutet av juli 2013.

En viktig person för införandet och utvecklingen av SPT i Sverige har varit Otto Adang. Han är professor vid Polishögskolan i Holland och har forskat om varför det uppstår oroligheter och våld på vissa evenemang men inte andra.  

När en situation eskalerar beror det ofta på att människor identifierar sig med en grupp och agerar enligt normerna i gruppen. Konflikter mellan olika grupper kan leda till en ”vi mot dom-känsla”. Om polisen i en sådan situation behandlar hela gruppen som potentiellt våldsam skapar man sin egen motståndare, säger Otto Adang. 
OTTO M. J. ADANG är beteendeforskare och professor vid Polishögskolan i Nederländerna där han leder det internationella forskningsprogrammet ”Managing dangerous situations”. Han är beteendevetare och bedriver polisforskning med fokus på aggression, försoning och kollektivt beteende, särskilt i hur individer hanterar konflikter och social spänning. Han har publicerat rikligt om våld och bruk av våld, ordningshållning och fotbollshuliganism. Otto Adang har även konsultuppdrag åt flera poliskårer i Europa. Under perioden 2006 - 2009 hjälpte han svensk polis att införa, utveckla och utvärdera användningen av SPT och att införa dialogverksamheten. Han är rådgivare i Godiac-projektet.

Forskningsprojekt om särskilt polistaktik (SPT)

Den 30 november 2006 höll Otto Adang ett seminarium på Polishögskolan i Solna och startade därmed upp ett treårigt forskningsprojekt med fokus på kunskapsutveckling inom särskild polistaktik. Det sätter igång på allvar i januari 2007.

Projektet är ett samarbete mellan Rikspolisstyrelsen och Polishögskolan. Syftet är att ta fram en långsiktig strategi för kunskapsutveckling, som integrerar forskning, utbildning och praktik. En generell modell för verksamhetsutveckling kommer att utarbetas för att tillförsäkra att bästa möjliga kunskap alltid är tillgänglig i polisorganisationen. 

Projektet kommer att ledas av professor Adang som även är gästprofessor vid Polishögskolan.


Adang, O.M.J. (2010) Initiering och eskalering av kollektivt vald- en observationsondersökning. In: Att förebygga vald i folksamling (J. Knutsson & T.D. Madensen, red.) Rikspolisstyrelsen, Stockholm
Adang, O.M.J. (2012) Reforming the policing of public order in Sweden: combining research and practice. Policing. doi: 10.1093/police/pas050 
Adang, O.M.J. (2007) Den blå kärnan En professionell grund att stå på vid konflikter och faror

©  Otto Adang