Persoonlijke pagina van Otto Adang
dr. Otto M.J. Adang (1956),
lector Openbare orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie te Apeldoorn, geeft leiding aan het Onderzoeksprogramma Geweld- en gevaarbeheersing in conflictsituaties dat er op gericht is meer zicht te krijgen op de de regulering van conflicten en sociale spanningen om een bijdrage te leveren aan een betere beheersing van potentieel gevaarlijke conflictsituaties, waarbij de openbare orde of de veiligheid in het geding is.

Otto is gedragswetenschapper, geïnteresseerd in agressie, verzoening en collectief gedrag, speciaal in verband met openbare orde handhaving, voetbalvandalisme, gebruik van geweld, de interactie tussen politie en burgers in relatie tot mensenrechten.

Zie interview in de Psycholoog van maart 2011 voor een overzicht.
Stuur een bericht aan Otto Adang
Curriculum Vitae

dr. Otto M.J. Adang (1956) is sinds 2004 als lector Openbare orde & Gevaarbeheersing verbonden aan de Politieacademie te Apeldoorn. Hij was tevens gasthoogleraar aan de School of Psychology van de Universiteit van Liverpool, Verenigd Koninkrijk (2004- 2009) en aan de Polishögskolan in Solna, Zweden (2006 - 2008) en gastwetenschapper aan de Ruhr Universiteit in Bochum, Duitsland (2005 – 2006). Hij verrichtte als lector onderzoek in en adviseerde politiekorpsen in een groot aantal landen waaronder ArgentiniëBelgiëBrazilië, Denemarken, Duitsland, Groot Brittannië, Noord-Ierland, OekraïnePortugal, Zuid-Afrika, Zwitserland en Zweden.

De missie van het lectoraat Openbare orde & Gevaarbeheersing is het bevorderen van veilig, verantwoord en effectief politieoptreden bij ordehandhaving en gevaarbeheersing. Verantwoord verwijst daarbij naar relevante mensenrechten zoals het recht op leven, het recht op onaantastbaarheid van het lichaam en het verbod op willekeurige arrestatie en opsluiting. Het lectoraat geeft invulling aan de missie door wetenschappelijk gefundeerde en praktisch toepasbare kennis over de interactie tussen politie en burgers in potentieel gevaarlijke situaties te vergaren en verspreiden. Doelen daarbij zijn:
 - Meer zicht krijgen op goede politiële werkwijzen en op de vraag waarom sommige werkwijzen effectiever zijn dan andere;
 - Bevorderen dat deze werkwijzen daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast;
 - Veilige leeromgevingen creëren;
 - Politiepraktijk, politieonderwijs en politiekundige kennis consequent met elkaar verbinden

Otto is auteur van een groot aantal boeken en wetenschappelijke artikelen in het Nederlands, Duits en Engels (met vertalingen in het Catalaans, Oekraïens, Russisch, Spaans en Zweeds) op het terrein van public order management en politieel geweldgebruik, waaronder:

- Beheersing van gevaar (1998, 3e druk 2005, met Jaap Timmer), met de introductie van de doel-aanpak analyse die de basis is gaan vormen voor het onderwijs in gevaarbeheersing
- Policing Euro 2000 (2001, met Christine Cuvelier), dat de internationaal nagevolgde "friendly but firm" benadering introduceerde
Met alle geweld leren. De strategische aanpak van risico-evenementen (2005) dat het belang van crowd management op de kaart zette
- Hoezo Rustig?! (2007, met Edward van der Torre), dat de veiligheidssituatie rond jaarwisselingen op de agenda zette
Policing football in Europe (2008, met Elaine Brown) met de eerste grootschalige toepassing van de peer review methodiek voor het identificeren en uitwisselen van goede werkwijzen
Boven de pet? Een onderzoek naar grootschalige ordehandhaving in Nederland. (2009) dat leidde tot een nieuw, flexibeler concept voor grootschalig optreden
Zijn wij anders? (2010, met Ronald van der Wal en Hani Quint) dat de vraag beantwoordde waarom Nederland geen grootschalige etnische rellen heeft
Managing collective violence (2011), een internationaal vergelijkend onderzoek naar het politie-optreden rond evenementen
Politie en evenementen (2014), met feiten, ervaringen en goede werkwijzen voor ordehandhaving, crowd management, intelligence en opsporing rond evenementen

Otto was onder andere projectleider van onderzoeksprojecten met betrekking tot de invoering van pepperspray bij de Nederlandse politie en de Taser bij arrestatieteams.
Hij ontwikkelde de peer review methodiek waarbij politiecommandanten van elkaar leren en goede werkwijzen uitwisselen bij voetbalwedstrijden, evenementen  en in de basispolitiezorg.
In 2012 -2013 was hij lid van de commissie die onder leiding van Job Cohen onderzoek deed naar de project X rellen in Haren van september 2012.

Otto is gedragswetenschapper en studeerde af als bioloog/ etholoog aan de Universiteit Utrecht. Van 1981 tot 1985 was hij promotie-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en verantwoordelijk voor de uitvoering en begeleiding van het gedragsonderzoek aan de chimpanseekolonie in Burger's Dierenpark in Arnhem. In die tijd adviseerde hij Bert Haanstra bij de totstandkoming van de film "Chimps onder Elkaar". In 1986 promoveerde hij op de ontwikkeling van het agressieve gedrag bij chimpansees.

Van 1986 tot 1990 deed hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie vergelijkend observationeel onderzoek naar het ontstaan en de escalatie van rellen bij voetbalwedstrijden, demonstraties e.d. Tussen 1985 en 1991 was hij tevens aan diverse scholen verbonden als docent informatica en biologie. In 1990/ 1991 deed hij als onderzoeker bij het Politiestudiecentrum te Warnsveld onderzoek naar de positie van burgemeesters in de nieuw te vormen politieregio's.

Van 1991 tot 1998 was hij verbonden aan het Politie Instituut Openbare orde en Veiligheid als onderzoeker/ adviseur, tevens hoofd informatie- en documentatie. In die hoedanigheid heeft hij onderzoek gedaan naar diverse vormen van grootschalig politie-optreden, de evaluatie van politie-optreden, bomdreigingen, politieel vuurwapengebruik en het politie-optreden en geweldgebruik in diverse potentieel gevaarlijke situaties.

Van 1998 tot en met 2004 was hij als programmaleider onderzoek verbonden aan het LSOP Politie Onderwijs- en Kenniscentrum te Apeldoorn, waar hij het internationaal georiënteerde onderzoekprogramma "Geweld en Gevaarbeheersing in Conflictsituaties" initieerde en leidde. Het programma loopt nog steeds, vormt de basis van de onderzoeken van het lectoraat en richt zich op de interactie tussen politie en publiek in potentieel gewelddadige en gevaarlijke situaties. Als programmaleider was hij ook adviseur van diverse binnen- en buitenlandse politiekorpsen en overheidsinstellingen.Opinies en actuele onderwerpen
email me
FergusonSchilderswijkDeurneHarenFlashmobs
KroningStroomstootwapenEtnische rellenAlphenJaarwisseling
Hoek van HollandCulemborgHaatPolitiegeweldGeweld tegen hulpverleners
Duisburg

Voor het verband tussen mijn gedragsonderzoek aan chimpansees en mensen, zie dit artikel over Pestkoppen, agenten en lerarendit artikel over Big Brother en dit interview in Science